Record Canonical URI:
http://data.perseus.org/catalog/urn:cts:greekLit:tlg0059

tlg0059

URN:
urn:cts:greekLit:tlg0059
Group name:
Plato
Author:
Plato
 

Works Currently Cataloged

Alcibiades 1
Alcibiades 2
Apology
Charmides
Cleitophon
Cratylus
Critias
Crito
Definitiones
Epigrammata
Epigrammata
Epinomis
Euthydemus
Euthyphro
Gorgias
Greater Hippias
Hipparchus
Ion
Laches
Laws
Lesser Hippias
Letters
Lovers
Lysis
Menexenus
Meno
Minos
Parmenides
Phaedo
Phaedrus
Philebus
Protagoras
Republic
Sophist
Spuria
Statesman
Symposium
Theaetetus
Theages
Timaeus